1. درباره ما
  2. تماس با ما
  3. آرشیو الکترونیکی
EN AR امروز:۲۶ آذر ۹۷
شما اینجا هستید » صفحه اصلی » بررسی سیر تحول علم فیزیک در تاریخ تمدن اسلامی

بررسی سیر تحول علم فیزیک در تاریخ تمدن اسلامی

کد خبرنگار:21791                                                                                               تاریخ انتشار: 1396-01-10 / 10:47:00
بررسی سیر تحول علم فیزیک در تاریخ تمدن اسلامی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد جوامع برخوردار از بنیان‌های علمی و اندیشمندان علوم به خصوص علوم تجربی نه تنها موجب رشد و تعالی خود می‌شوند، بلکه بستر مناسب برای ارتباط‌های علمی، ارتقا بنیادهای تحقیقی و ایجاد زمینه‌هایی برای رشد این علوم در دوره‌های بعدی هستند.

مسیح الله تسلیم، دانشجوی دانشگاه اصفهان در پایان‌نامه خود با عنوان "سیر تحول علم فیزیک در تمدن اسلامی (از ظهور عباسیان تا پایان قرن پنجم)" و با راهنمایی دکتر بهمن زینلی به بررسی سیر تحول علم فیزیک در تمدن اسلامی پرداخته است.

بالندگی هر تمدن و قومی دارای مولفه‌های تاثیرگذاری است که توانسته در طول تاریخ آن تمدن بر روند تکاملی و پیشرفت علمی آن تمدن اثر گذاشته و آثار آن در رشد و شکوفایی اندیشه بشر نفوذ خاص خود را داشته باشد.

مطابق این تحقیق جوامعی که برخوردار از بنیان‌های علمی و اندیشمندان علوم به خصوص علوم تجربی بودند، نه تنها موجب رشد و تعالی خود شدند؛ بلکه بستر مناسبی برای ارتباط‌های علمی، ارتقای بنیادهای تحقیقی و ایجاد  زمینه‌هایی برای رشد این علوم  در دوره‌های بعدی بوده‌اند.

یکی از دوران‌های طلایی بروز، رشد و تعالی علوم تجربی در تمدن اسلامی، خلافت عباسیان بود که علم فیزیک به نوبه خود توانسته مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش نشان داد روش‌های علمی و تجربی دانشمندان این دوره به همراه تبیین مسائل فلسفی و عقلی توانست مباحثی از این علم را به تجلی مناسب برساند.

مکانیک، نجوم، حرکت شناسی، نورشناسی، علم اثقال و بررسی چگالی مواد شاخه‌هایی از علم فیزیک بود که رشد و شکوفایی خود را داشته و کار این دانشمندان توانسته در قرون بعدی مبنا و نظام و اساس نظریات جدید باشد.

این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع علمی، تاریخی و آثار مکتوبی که تا کنون  نوشته شده، به شیوه مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده و به بررسی سیر تحول علم فیزیک در تمدن اسلامی در دوره خلافت عباسیان از ظهور تا پایان قرن پنجم پرداخته است.

نتایج این مطالعه نشان داد که دانشمندان این دوره با تلاش خود توانستند با تبیین قوانین فیزیکی نقش خوبی در پیشبرد علم در مباحث مختلف داشته و اثر چشمگیری بر تکامل این علم داشته باشند.

نظر شما

نظر شما