درباره پایگاه خبری و تحلیلی رویش ملت ( روزنامه رویش ملت )

پایگاه خبری و تحلیلی رویش ملت با بهره‌گیری از سرمایه‌ی اندیشه، صداقت و با تکیه بر توان، خلاقیت، نوآوری به صورت رسمی به عرصه اطلاع رسانی گام نهاده است.

رسالت اصلی این پایگاه خبری ایفای نقش توسعه فضای رسانه‌ای کشور و ارتقای آگاهی‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، ورزشي  می باشد.

مدیرعامل پایگاه خبری و تحلیلی رویش ملت ، سيد حكمت الله موسوي  هستند.

 اهداف، سیاستها و اولویتهای پایگاه خبری و تحلیلی رویش ملت 

- نگاه تحلیلی به مسائل ایران و جهان

- بازتاب واقعی اخبار

- سرعت و دقت در انتشار اخبار

- توجه به مخاطب و ایجاد اعتماد پایدار بین رسانه و مخاطب

- صداقت و امانت‌داری در انتشار اخبار

- تلاش در جهت ایجاد روحیه امیدواری واقع‌نگرانه در جامعه

- بازنمایی همه جانبه و بی‌طرفانه اندیشه‌ها و افکار در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منشور اخلاق حرفه ای روزنامه رویش ملت

روزنامه رویش ملت به صاحب امتیاز و مدیر مسئولی سید حکمت الله موسوی ، ضمن تهیه منشور اخلاقی، خود و تمامی کارکنانش را متعهد به رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای که در متن زیر آمده می‌دانند.

۱-آگاهی دهی عمومی

کارکنان روزنامه رویش ملت ، با توجه به رسالت و ماموریت اصلی روزنامه نگاری برای پاسخگویی به حق همگان در مورد دریافت اطلاعات عینی، برخورداری از آزادی بیان و انتقاد و همچنین بازتاب آزادانه افکار عمومی از طریق روزنامه رویش ملت، وظیفه اگاهی دهی را در راس وظایف حرفه‌ای خود قرار می‌دهند.

۲-آزادی مطبوعات

کارکنان روزنامه رویش ملت، دفاع از آزادی مطبوعات و تفسیر و تحلیل و انتقاد از وظایف اصلی خود می‌دانند. آزادی مطبوعات، فضای ضروری مورد نیاز برای شناخت حقیقت را فراهم می‌آورد و بدون آن، نمی‌توان انتظار داشت، حقیقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد.

۳-بیان حقیقت

کارکنان روزنامه رویش ملت، همواره در خدمت کشف و بیان حقیقت خواهند بود، چرا که بیان حقیقت شالوده آگاهی دهی را تضمین می‌کند. به موجب این اصل کارکنان روزنامه رویش ملت، وظیفه دارند آنچه را به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ وجود ندارد، منعکس کنند و از کتمان حقایق پرهیز نمایند.

۴-حق پاسخ و احترام به حیثیت فردی

کارکنان روزنامه رویش ملت، در تمام مواردی که ممکن است انتشار مطلب و یا خبری از طریق روزنامه رویش ملت، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، حق تصحیح و یا حق پاسخ را برای افراد محفوظ می‌دارند. به بیان دیگر هرگاه روزنامه رویش ملت موضوعی را علیه یک فرد مطرح کند او حق دارد درباره آن توضیح دهد و روزنامه رویش ملت نیز موظف به انعکاس آن خواهد بود.

۵-احترام به حریم خصوصی

کارکنان روزنامه رویش ملت، ضمن احترام به حریم زندگی خصوصی افراد، خبری در این زمینه درج نمی‌کنند مگر در مواردی که انتشار آن برای جامعه ضروری باشد.

۶-صحت خبر

کارکنان روزنامه رویش ملت، خود را موظف می‌دانند در صورت انتشار اخبار نادرست یا مبهم، ضمن عذرخواهی از مخاطبان اقدام به اصلاح خبر نمایند.

۷-داشتن و اعلام هویت

کارکنان روزنامه رویش ملت، برای کسب خبر و گزارش به صراحت خبرنگار بودن خود را اعلام می‌کنند و مانند یک جاسوس و یا کارآگاه عمل نمی‌نمایند.

۸-منع تحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن خبر

کارکنان روزنامه رویش ملت، برای گرفتن خبر، افراد را تحت فشار قرار نمی‌دهند، مگر در مواردی که برای جامعه بسیار ضروری باشد.

۹-پاکدستی در تهیه خبر

کارکنان روزنامه رویش ملت، برای درج خبر یا خودداری از درج آن، از منبع خبر و یا افراد ذینفع اقدام به دریافت وجه نمی‌نمایند.

۱۰-رعایت حال افراد

کارکنان روزنامه رویش ملت، در هنگام تهیه خبر، حال افرادی را که دچار شوک روانی شده اند رعایت می‌کنند.

۱۱-رعایت حقوق کودکان

کارکنان روزنامه رویش ملت، ضمن درک حساسیت مصاحبه با کودکان، بدون اجازه والدین و یا مسوولان آموزشی از آنان عکس، خبر و یا مصاحبه درج نمی‌کنند.

۱۲-خودداری از افشای مشخصات متهم

کارکنان روزنامه رویش ملت، در تهیه خبر از افشای مشخصات و هویت شخص و نزدیکان شخص متهم به جرم خودداری می‌نمایند.

۱۳-خودداری از طرح مسائل اخلاقی با افراد زیر ۱۸ سال

کارکنان روزنامه رویش ملت، از مطرح کردن کودکان و نوجوانان زیر هجده سال در مسائل اخلاقی و تخلفات اخلاقی، حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد، خودداری می‌کند. به خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسی، خواه فردی که درباره او خبر منتشر می‌شود قربانی تجاوز باشد و خواه شاکی و یا متهم.

۱۴-فاش نکردن هویت قربانیان

کارکنان روزنامه رویش ملت، خود را موظف می‌دانند از فاش کردن هویت و مشخصات قربانیان جنایات و یا تجاوزات جنسی حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد، خودداری نمایند.

۱۵-خودداری از نژادپرستی

کارکنان روزنامه رویش ملت، خود را موظف می‌دانند که از تبلیغ و یا مطرح کردن مسائل تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و نیز افشای حالات روانی خاص اشخاص خودداری نمایند.

۱۶-عدم سوء استفاده از اطلاعات مالی

کارکنان روزنامه رویش ملت، از اطلاعات مالی به دست آمده، جهت منافع خود و نزدیکان شان سوء استفاده نمی‌نمایند.

۱۷-حفظ اسرار منابع خبری

کارکنان روزنامه رویش ملت، خود را موظف می‌دانند، ضمن حفظ اسرار منابع خبری، در شرایطی افراد اجازه انتشار هویت خود را ندهند، از انتشار هویت آنها خودداری نمایند.

۱۸-عدم جانب داری و دوری از تعصب

کارکنان روزنامه رویش ملت، در تهیه خبر و گزارش به گونه‌ای عمل کنند که خالی از جانب داری و تعصب باشد به نحوی که وقتی یک خواننده منصف آن را می‌خواند احساس کند که روزنامه نگار هر دو سوی ماجرا را دیده است.